Adaptör Çalışma Prensibi

Şebeke geriliminin düşürülerek elektronik devrelerde kullanımı için başlangıçta trafolu adaptörler kullanılıyordu. Trafolu notebook adaptörlerinin genel çalışma prensibi transformatör tarafından düşürülen AC voltaj çıkışta kullanılan diyot ve kondansatörle Dc voltaja çevrilmesidir.

Transformatörlerin Yapısı ve Çalışma Prensibi
Transformatörler; ince, silisli (silis, oksijen ve silisyumdan oluşan çok dayanıklı bir malzemedir)
saclardan oluşan kapalı bir manyetik gövde ile bunun üzerine sarılan yalıtılmış iletken sargılarından oluşur.
Temelde transformatörde iki sargı bulunur. Bu sargılardan biri primer (birincil) sargı, diğeri ise sekonder (ikincil) sargıdır.

Primer ve sekonder sargılarının elektriksel bir bağlantısı yoktur. Transformatörlerin primer ve sekonder sargıları
birbirlerinden elektriksel olarak yalıtıldıkları gibi nüveden de yalıtılır. Yalıtkan olarak pres bant, kâğıt, mika,
bazı plastik maddeler, çeşitli yağlar, pamuk reçine, ağaç takozlar ve pertinaks gibi bazı maddeler kullanılır.

Transformatörün Yapısı

Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında, bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur.
Bu alan, üzerinde sekonder sargısının da bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde devresini tamamlar. Primere uygulanan alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden oluşturduğu manyetik alanında her an yönü
ve şiddeti değişir. Bu alanın sekonder sargılarını kesmesi ile sargılarda alternatif bir gerilim endüklenir.

Notebook adaptörü gibi yüksek güce ihtiyaç duyulan adaptörlerin 50-60 hertz le çalışan trafolu adaptör şeklinde imalatı
yapılsaydı notebook un kendi ağırlığı kadar birde adaptör ağırlığını taşımak zorunda kalırdık. Neyse ki geliştirilen
switch mode adaptör teknolojileri sayesin de küçük boyutlarda yüksek güç üretebilen swith mode adaptörler üretmek mümkün
olabilmiştir.

Eğer Notebook şarj aletimiz klasik trafolu bir adaptör olsaydı ağırlığı 2 ila 5 kg arasında olacaktı.Bu ağırlıktan kurtulmuş
olmak bile switch mode teknolojisini kullanmanın ne kadar faydalı olduğunu göstermeye yeter.

YORUM EKLE

Yorum yazmak icin giris yapiniz.